fbpx
Hånd viser hvitt gipsklammer

Selv om produktene som Letti AS utvikler og produserer kan virke små og unnselige er de uvurderlige for elektrikere. Sjelden har noe så smått vært så viktig for arbeidsflyten i bygnings- og installasjonsbransjen, for Letti klammere er elektrikerens førstevalg.


Søndeledbedriften i Risør kommune har produsert 1,5 milliarder klammere

Den lille produksjonsbedriften på tettstedet Søndeled i Risør kommune har utviklet seg til å bli et unikt, norsk industrieventyr. Siden de første Letti-klammerne ble utviklet og produsert i 1958 har Letti solgt mer enn 1,5 milliarder klammere. Hver dag går det ut leveranser fra Letti til norske el-grossister som leverer klammer og verktøy til landets mange elektrofirmaer, og en liten andel av leveransene går til eksport.


Produksjonsbedriften Letti AS ligger på Søndeled i Risør kommune, og leverer daglig klammere til elektrikere og El-grossister i hele landet. Lengst til høyre i bildet ligger stansehallen.

Letti – montørens førstevalg

De fleste grossister, og elektrikere i større og mindre elektrofirmaer, kjenner selvsagt til produktene fra Letti. Dette er kvalitetsprodukter som elektrikere i hele landet bruker i sitt daglige virke. For kundene er det viktig at Letti kan levere bestillingene raskt og effektivt. Det er sjelden at ikke en leveranse går ut enten samme dag eller dagen etter at ordren er registrert. For kunden er dette helt avgjørende for å holde kontinuitet i gjennomføring av oppdragene.


Effektiv produksjon og god lagerkapasitet

Roger, daglig leder i Letti AS, er 3. generasjon Bach, og han har utviklet bedriften videre. I dag er bedriften fortsatt beskjeden i størrelse og antall ansatte, men posisjonen er sterkere enn noen gang. Innerst i Søndeledfjorden ligger en relativt beskjeden industribygning. Men den rommer en moderne produksjonsbedrift. Produksjonen er i stor grad automatisert. Her handler det om hastighet, presisjon og kvalitet i alle ledd. Kostnadseffektiv produksjon, innovative løsninger, alltid varer på lager og fokus på rask ordrehåndtering, er blant suksesskriteriene.
“Det at vi har store varelagre, er noe som dagens bedriftsøkonomer kan riste litt på hodet av”, sier Roger med et lunt smil.


Roger Bach har arbeidet på Letti siden 1985. Han er tredje generasjon Bach i familiebedriften.

Vi spør hvordan det er mulig å produsere et tilsynelatende enkelt og typisk samlebåndsprodukt i Norge, og Roger forklarer fordelene ved å være små og ha en fleksibel organisasjon.

“Vi har korte beslutningsveier, og vi kan dermed omstille oss meget raskt. Dette har Innovasjon Norge oppdaget, og vi har god støtte fra den kanten når vi har ønsker om å videreutvikle bedriften. For det må vi ha et kontinuerlig fokus på. Skal vi lykkes, må vi kunne handle raskt, omstille oss på kort tid, og møte kundenes ønsker, behov og krav slik at vi kan konkurrere både på kvalitet og pris. Dette er vår suksessoppskrift”, avslutter Roger Bach før han må koble seg på et avtalt Teams-møte.


Produksjonslinje med stor fleksibilitet

Rune Dalen, teknisk leder, tar oss med inn i produksjonshallen hvor stansemaskinene stanser ut både klammere i ulike dimensjoner og typer og deler til innslagsverktøyet som elektrikerne benytter når de skal feste kabler til tre eller gips med Letti klammere. Han understreker poenget Roger Bach hadde knyttet til fleksibiliteten i produksjonsleddene.
Her kan vi omstille oss til å håndtere plutselig økning i ordreinngang ved å omrokere på medarbeidere eller øke arbeidstimene for en kort periode. Dermed er utfordringene løst hvis vi skulle se at lagerbeholdningene ikke er tilstrekkelige til å effektuere ordren raskt nok.


Teknisk leder, Rune Dalen, i samtale ved stansemaskinen. Her stanses kanaler som inngår i produksjonen av innslagsverktøyet, som i sin helhet blir produsert på Letti.


Fra stål på rull til de anerkjente Letti-klammerne

Rune viser oss litt av prosessene fra råmaterialet, coiler med stål, til ferdige klammere. Han viser oss stansemaskinene, herde- og vaskemaskinene som klammerne må gjennom før de overflatebehandles for å være motstandsdyktige for vær og vind. Men noe holdes skjult for utenforstående. Det er faktisk noen forretningshemmeligheter som må forbli hemmelige for å beholde posisjonen som ledende leverandør av kabelklammer.

I en senere artikkel om utvikling av nye eller forbedrede produkter fra Letti setter vi teknisk sjef på saken. Kanskje letter han litt på hemmelighetens slør?


Eksenterpressene i stansehallen programmeres for stansing av de ulike klammerne i Lettisortimentet. Kapasitet og produksjonstakt må være høy for å få produsere stort volum på en kostnadseffektiv måte.