Om Letti AS

Letti er en moderne norsk produksjonsbedrift med høyt kvalifiserte medarbeidere, moderne og avanserte maskiner og et godt produktspekter. Dette har ført til at våre Letti klammer er montørens førstevalg.

Firmaet ble etablert av Robert I. Bach og sønnen Ivan I. Bach i 1948 og har fortsatt sin produksjon på Søndeled i Risør kommune.

Fra en beskjeden start med enkle maskiner i et lokale på 35m2, har bedriften i dag 17 medarbeidere, og i et produksjonslokale på mer enn 2000m2.

Det første LETTI-klammeret ble utviklet i 1958. Og siden den gang har produktspekteret blitt utvidet mange ganger og produktene har vært gjennom en betydelig utvikling for å holde tritt med kravene til moderne installasjon.

Takket være fornøyde kunder som setter pris på gode kvalitetsprodukter har vi opplevd en fin vekst de senere årene, og med stort fokus på produktutvikling og høy kvalitet vil vi tilstrebe en fortsatt positiv utvikling.

Vi har solgt over 1,5 milliard Letti-klammer, og det er vi stolte av.

Vi vil fortsatt ha en klar målsetning om å produsere klammer av høy kvalitet i Norge til alle dere profesjonelle brukere, slik at vi også i fremtiden kan si:

Letti – montørens førstevalg!

Miljø og bærekraft

Letti AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres våre kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Letti AS i årene fremover.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre produkter kan forbedres hos Letti AS?
Send forslag til vår bærekraftansvarlig: linn@letti.no