Søk

Du er her:

Kabelliste

Under er en liste over de mest brukte kablene. I tabellen vil du finne hvilke klammer som passer til de forskjellige typene, antall klammer i esken, og hvilke verktøy som passer til klammeret.

For mer informasjon kan man klikke på el.nummeret for klammeret man ønsker, så vil man bli ført videre til produktets hovedside hvor det finnes mer utdypende informasjon.

Kabel Type El.nummer Ant. i eske Innslagsverktøy
IFLI 7-R-16 PH 13 173 20 200 LETTI 8
  7-R-16 PH M 13 174 20 100 BATT-MAG 30
  7-R-16 PH MK 13 173 62 150 MAGASINVERKTØY
  7-R-25 PH 13 173 22 200 LETTI 8
PVXP 2X1 7-R-16 PH 13 173 20 200 LETTI 8
  7-R-16 PH MK 13 173 62 150 MAGASINVERKTØY
  7-R-16 PH M 13 174 20 100 BATT-MAG 30
  7-R-25 PH 13 173 22 200 LETTI 8
K-RØR 16MM 16-2B/16 ES K 13 175 70 50  
  16-1B6/23 ES MUR 13 177 80 50  
  16-2B/16 ES K XL-BOKS 13 178 80 200  
K-RØR 20MM 20-2B/20 ES K 13 175 71 40  
  20-1B6/23 ES MUR 13 177 81 50  
  20-2B/20 ESK XL-BOKS 13 178 81 200  
PR 2X1,5/1,5MM2 8-O-12 PH 13 173 94 200 LETTI 8
  8-O-16 PH 13 173 04 200 LETTI 8
  8-O-16 PH MK 13 172 54 150  MAGASINVERKTØY
  8-O-25 PH 13 173 06 200 LETTI 8
  8-O-25 PH MK 13 172 56 100  MAGASINVERKTØY
  8-O-16 PS MK 13 172 90 150 MAGASINVERKTØY
  8-O-16 PLB 13 173 34 200 LETTI 8
  8-O-12 PH GIPS 13 173 54 200 LETTI 8
  8-O-16 PB 13 173 74 200 LETTI 8
  8-O-16 PH M 13 174 04 100 BATT-MAG 30
  8-O-16 PLB M 13 174 34 100 BATT-MAG 30
  8-O-16 PB M 13 174 74 100 BATT-MAG 30
  8x5-2B/16 PH 13 175 34 200  
PR 2X2,5/2,5MM2 9-O-12 PH 13 173 98 200 LETTI 10
  9-O-16 PH 13 173 08 200 LETTI 10
  9-O-16 PH MK 13 172 58 150 MAGASINVERKTØY
  9-O-25 PH 13 173 10 200 LETTI 10
  9-O-25 PH MK 13 172 60 100 MAGASINVERKTØY
  9-O-16 PS MK 13 172 92 150 MAGASINVERKTØY
  9-O-16 PLB 13 173 38 200 LETTI 10
  9-O-12 PH GIPS 13 173 58 200 LETTI 8
  9-O-16 PB 13 173 78 200 LETTI 10
  9-O-16 PH M 13 174 08 100 BATT-MAG 30
  9-O-16 PLB M 13 174 38 100 BATT-MAG 30
  9-O-16 PB M 13 174 78 100 BATT-MAG 30
  9x6-2B/16 PH 13 175 38 100  
PR 3X1,5/1,5MM2 8-R-16 PH 13 173 24 200 LETTI 8
  8-R-16 PH MK 13 172 64 150 MAGASINVERKTØY
  8-R-25 PH 13 173 26 200 LETTI 8
  8-R-25 PH MK 13 172 66 100 MAGASINVERKTØY
  8-R-16 PLB 13 173 44 200 LETTI 8
  8-R-12 PH GIPS 13 173 64 200 LETTI 8
  8-R-16 PB 13 173 84 200 LETTI 8
  8-R-16 PH M 13 174 24 100 BATT-MAG 30
  8-R-16 PLB M 13 174 44 100 BATT-MAG 30
  8-R-16 PB M 13 174 84 100 BATT-MAG 30
  8-2B/16 PH 13 175 55 100  
PR 3X2,5/2,5MM2 10-R-16 PH 13 173 28 200 LETTI 10
  10-R-16 PH MK 13 172 68 150 MAGASINVERKTØY
  10-R-25 PH 13 173 30 200 LETTI 10
  10-R-25 PH MK 13 172 70 100 MAGASINVERKTØY
  10-R-12 PH GIPS 13 173 68 200 LETTI 10
  10-R-16 PB 13 173 88 200 LETTI 10
  10-R-16 PB M 13 174 88 100 BATT-MAG 30
  10-2B/16 PH 13 175 57 50  
  10-2B/16 ES 13 175 77 50  
PR 2X4/4MM2 10-R-16 PH 13 173 28 200 LETTI 10
  10-R-16 PH MK 13 172 68 150 MAGASINVERKTØY
  10-R-25 PH 13 173 30 200 LETTI 10
  10-R-25 PH MK 13 172 70 100 MAGASINVERKYØU
  10-R-12 PH GIPS 13 173 68 200 LETTI 10
  10-2B/16 PH 13 175 57 50  
  10-2B/16 ES 13 175 77 50  
PR 2X6/6MM2 12-2B/16 PH 13 175 58 50  
  12-2B/16 ES 13 175 78 50  
PR 3X4/4MM2 12-2B/16 PH 13 175 58 50  
  12-2B/16 ES 13 175 78 50  
PR 3X6/6MM2 14-2B/16 PH 13 175 59 50  
  14-2B/25 PH 13 175 67 50  
  14-2B/16 ES 13 175 79 50  
  14-2B/25 ES 13 175 87 50  
PR 4X1,5/1,5MM2 8-R-16 PH 13 173 24 200 LETTI 8
  8-R-16 PH MK 13 172 64 150 MAGASINVERKTØY
  8-R-25 PH 13 173 26 200 LETTI 8
  8-R-25 PH MK 13 172 66 100 MAGASINVERKTØY
  8-R-12 PH GIPS 13 173 64 200 LETTI 8
  8-2B/16 PH 13 175 55 50  
PR 4X2,5/2,5MM2 10-R-16 PH 13 173 28 200 LETTI 10
  10-R-16 PH MK 13 172 68 150 MAGASINVERKTØY
  10-R-25 PH 13 173 30 200 LETTI 10
  10-R-25 PH MK 13 172 70 100 MAGASINVERKTØY
  10-R-12 PH GIPS 13 173 68 200 LETTI 10
  10-2B/16 PH 13 175 57 50  
  10-2B/16 ES 13 175 77 50  
PFSP 2X1,5/1,5 10-R-16 PH 13 173 28 200 LETTI 10
  10-R-16 PH MK 13 172 68 150 MAGASINVERKTØY
  10-R-25 PH 13 173 30 200 LETTI 10
  10-R-25 PH MK 13 172 70 100 MAGASINVERKTØY
  10-R-12 PH GIPS 13 173 68 200 LETTI 10
  10-2B/16 PH 13 175 57 50  
  10-2B/16 ES 13 175 77 50  
PFSP 2X2,5/2,5 12-2B/16 PH 13 175 58 50  
  12-2B/16 ES 13 175 78 50  
PFSP 2X4/4 14-2B/16 PH 13 175 59 50  
  14-2B/25 PH 13 175 67 50  
  14-2B/16 ES 13 175 79 50  
  14-2B/25 ES 13 175 87 50  
PFSP 2X6/6 14-2B/16 PH 13 175 59 50  
  14-2B/25 PH 13 175 67 50  
  14-2B/16 ES 13 175 79 50  
  14-2B/25 ES 13 175 87 50  
PFSP 2X25/10 AL 22-2B/28 PH 13 175 64 30  
PFSP 3X1,5/1,5 10-R-16 PH 13 173 28 200 LETTI 10
  10-R-16 PH MK 13 172 68 150 MAGASINVERKTØY
  10-R-25 PH 13 173 30 200 LETTI 10
  10-R-25 PH MK 13 172 70 100 MAGASINVERKTØY
  10-R-12 PH GIPS 13 173 68 200 LETTI 10
  10-2B/16 PH 13 175 57 50  
  10-2B/16 ES 13 175 77 50  
PFSP 3X2,5/2,5 12-2B/16 PH 13 175 58 50  
  12-2B/16 ES 13 175 78 50  
PFSP 3X4/4 14-2B/16 PH 13 175 59 50  
  14-2B/25 PH 13 175 67 50  
  14-2B/16 ES 13 175 79 50  
  14-2B/25 ES 13 175 87 50  
PFSP 3X6/6 16-2B/16 PH 13 175 60 50  
  16-2B/25 PH 13 175 61 50  
  16-2B/16 ES 13 175 80 50  
  16-2B/25 ES 13 175 82 50  
PFSP 3X10/10 20-2B/20 PH 13 175 62 50  
  20-2B/28 PH 13 175 63 40  
  20-2B/20 ES 13 175 81 40  
  20-2B/28 ES 13 175 83 40  
PFSP 3X16/16 CU 22-2B/28 PH 13 175 64 30  
  22-2B/28 ES 13 175 84 30  
PFSP 3X25/10 AL 25-2B/30 PH 13 175 65 30  
  22-2B/28 ES 13 175 84 30  
  25-2B/30 ES 13 175 85 30  
PFSP 3X50/16 AL 27-2B/32 PH 13 175 66 20  
  27-2B/32 ES 13 175 86 20  
PFSP 3X50/25 27-2B/32 ES 13 175 86 20  
PFSP 3X16/10 AL 20-2B/20 PH 13 175 62 50  
  20-2B/28 PH 13 175 63 40  
  20-2B/20 ES 13 175 81 40  
  20-2B/28 ES 13 175 83 40  
PFSP 3X95-35 35-2B/35 ES 13 175 89 10  
PFSP 4X4/4 16-2B/16 PH 13 175 60 50  
  16-2B/25 PH 13 175 61 50  
  16-2B/16 ES 13 175 80 50  
  16-2B/25 ES 13 175 82 50  
PFSP 4X6/6 16-2B/16 PH 13 175 60 50  
  16-2B/25 PH 13 175 61 50  
  16-2B/16 ES 13 175 80 50  
  16-2B/25 ES 13 175 82 50  
PFSP 4X10/10 20-2B/20 PH 13 175 62 50  
  20-2B/28 PH 13 175 63 40  
  20-2B/20 ES 13 175 81 40  
  20-2B/28 ES 13 175 83 40  
PFSP 4X16/16 CU 25-2B/30 PH 13 175 65 30  
  25-2B/30 ES 13 175 85 30  
PFSP 4X25/10 AL 27-2B/32 PH 13 175 66 20  
  27-2B/32 ES 13 175 86 20  
PFSP 4X25/16 27-2B/32 PH 13 175 66 20  
  27-2B/32 ES 13 175 86 20  
PFXP 3G 10 CU 20-2B/20 PH 13 175 62 50  
  20-2B/28 PH 13 175 63 40  
  20-2B/20 ES 13 175 81 40  
  20-2B/28 ES 13 175 83 40  
PFXP 3G 16 CU 20-2B/20 PH 13 175 62 50  
  20-2B/28 PH 13 175 63 40  
  20-2B/20 ES 13 175 81 40  
  20-2B/28 ES 13 175 83 40  
PFXP 4G 4,0 14-2B/16 PH 13 175 59 50  
  14-2B/25 PH 13 175 67 50  
  14-2B/16 ES 13 175 79 50  
  14-2B/25 ES 13 175 87 50  
PFXP 4G 6 16-2B/16 PH 13 175 60 50  
  16-2B/25 PH 13 175 61 50  
  16-2B/16 ES 13 175 80 50  
  16-2B/25 ES 13 175 82 50  
PFXP 4G 10 CU 20-2B/20 PH 13 175 62 50  
  20-2B/28 PH 13 175 63 40  
  20-2B/20 ES 13 175 81 40  
  20-2B/28 ES 13 175 83 40  
PFXP 4G 16 22-2B/28 PH 13 175 64 30  
  22-2B/28 ES 13 175 84 30  
PFXP 4G 25 25-2B/30 PH 13 175 65 30  
  25-2B/30 ES 13 175 85 30  
PFXP 4G 35 25-2B/30 PH 13 175 65 30  
  25-2B/30 ES 13 175 85 30  
PFXP 4G 50 27-2B/32 PH 13 175 66 20  
  27-2B/32 ES 13 175 86 20  
PFXP 5G 10 22-2B/28 PH 13 175 64 30  
  22-2B/28 ES 13 175 84 30  
PFXP 5G 16 25-2B/30 PH 13 175 65 30  
  25-2B/30 ES 13 175 85 30  
PFXP ER 3G 1,5 8-R-16 PH 13 173 24 200 LETTI 8
  8-R-16 PH MK 13 172 64 150 MAGASINVERKTØY
  8-R-25 PH 13 173 26 200 LETTI 8
  8-R-25 PH MK 13 172 66 100 MAGASINVERKTØY
  8-R-12 PH GIPS 13 173 64 200 LETTI 8
  8-2B/16 PH 13 175 55 100  
PFXP ER 3G 2,5 10-R-16 PH 13 173 28 200 LETTI 10
  10-R-16 PH MK 13 172 68 150 MAGASINVERKTØY
  10-R-25 PH 13 173 30 200 LETTI 10
  10-R-25 PH MK 13 172 70 100 MAGASINVERKTØY
  10-R-12 PH GIPS 13 173 64 200 LETTI 10
  8-R-12 PH GIPS 13 173 68 200 LETTI 8
  10-2B/16 PH 13 175 57 50  
  10-2B/16 ES 13 175 77 50  
PFXP ER 4G 1,5 8-R-16 PH 13 173 24 200 LETTI 8
  8-R-16 PH MK 13 172 64 150 MAGASINVERKTØY
  8-R-25 PH 13 173 26 200 LETTI 8
  8-R-25 PH MK 13 172 66 100 MAGASINVERKTØY
  8-R-12 PH GIPS 13 173 68 200 LETTI 8
  8-2B/16 PH 13 175 55 50  
PFXP ER 4G 2,5 10-R-16 PH 13 173 28 200 LETTI 10
  10-R-16 PH MK 13 172 68 150 MAGASINVERKTØY
  10-R-25 PH 13 173 30 200 LETTI 10
  10-R-25 PH MK 13 172 70 100 MAGASINVERKTØY
  10-2B/16 PH 13 175 57 50  
PFXP ER 5G 1,5 10-R-16 PH 13 173 28 200 LETTI 10
  10-R-16 PH MK 13 172 68 150 MAGASINVERKTØY
  10-R-25 PH 13 173 30 200 LETTI 10
  10-R-25 PH MK 13 172 70 100 MAGASINVERKTØY
  10-2B/16 PH 13 175 57 50  
  10-2B/16 ES 13 175 77 50  
PFXP ER 5G 2,5 12-2B/16 PH 13 175 58 50  
  12-2B/16 ES 13 175 78 50  
PFXP-LX ER 3G 1,5 8-R-16 PH 13 173 24 200 LETTI 8
  8-R-16 PH MK 13 172 64 150 MAGASINVERKTØY
  8-R-25 PH 13 173 26 200 LETTI 8
  8-R-25 PH MK 13 172 66 100 MAGASINVERKTØY
  8-R-12 PH GIPS 13 173 64 200 LETTI 8
  8-2B/16 PH 13 175 55 100  
PFXP-LX ER 3G 2,5 8-R-16 PH 13 173 24 200 LETTI 8
  8-R-16 PH MK 13 172 64 150 MAGASINVERKTØY
  8-R-25 PH 13 173 26 200 LETTI 8
  8-R-25 PH MK 13 172 66 100 MAGASINVERKTØY
  8-2B/16 PH 13 175 55 100  
PFXP-LX ER 4G 1,5 8-R-16 PH 13 173 24 200 LETTI 8
  8-R-16 PH MK 13 172 64 150 MAGASINVERKTØY
  8-R-25 PH 13 173 26 200 LETTI 8
  8-R-25 PH MK 13 172 66 100 MAGASINVERKTØY
  8-2B/16 PH 13 175 55 100  
PFXP-LX ER 4G 2,5 10-R-16 PH 13 173 28 200 LETTI 10
  10-R-16 PH MK 13 172 68 150 MAGASINVERKTØY
  10-R-25 PH 13 173 30 200 LETTI 10
  10-R-25 PH MK 13 172 70 100 MAGASINVERKTØY
  10-2B/16 PH 13 175 57 50  
  10-2B/16 ES 13 175 77 50  
PFXP-LX ER 5G 1,5 10-R-16 PH 13 173 28 200 LETTI 10
  10-R-16 PH MK 13 172 68 150 MAGASINVERKTØY
  10-R-25 PH 13 173 30 200 LETTI 10
  10-R-25 PH MK 13 172 70 100 MAGASINVERKTØY
  10-2B/16 PH 13 175 57 50  
  10-2B/16 ES 13 175 77 50  
PFXP-LX ER 5G 2,5 10-R-16 PH 13 173 28 200 LETTI 10
  10-R-16 PH MK 13 172 68 150 MAGASINVERKTØY
  10-R-25 PH 13 173 30 200 LETTI 10
  10-R-25 PH MK 13 172 70 100 MAGASINVERKTØY
  10-2B/16 PH 13 175 57 50  
  10-2B/16 ES 13 175 77 50  
PN6 5-2B/12 PH 13 175 52 250  
PN 10 6-2B/12 PH 13 175 54 200  
PTS 2-PAR SKJERMET 5-2B/12 PH 13 175 52 250  
PTS 3-PAR SKJERMET 5-2B/12 PH 13 175 52 250  
PTS 4-PAR SKJERMET 6-2B/12 PH 13 175 54 200  
PT 2-PAR USKJERMET 5-2B/12 PH 13 175 52 250  
PT 4-PAR USKJERMET 6-2B/12 PH 13 175 54 200  
RØR OG KABEL 12MM Ø 12-2B/16 PH 13 175 58 50  
  12-2B/16 ES 13 175 78 50  
RØR OG KABEL 14MM Ø 14-2B/16 PH 13 175 59 50  
  14-2B/25 PH 13 175 67 50  
  14-2B/16 ES 13 175 79 50  
RØR OG KABEL 16MM Ø 16-2B/16 PH 13 175 60 50  
  16-2B/25 PH 13 175 61 50  
  16-2B/16 ES 13 175 80 50  
  16-2B/25 ES 13 175 82 50  
  16-2B/16 ES XL-BOKS 13 178 80 200  
RØR OG KABEL 20MM Ø 20-2B/20 PH 13 175 62 50  
  20-2B/28 PH 13 175 63 40  
  20-2B/20 ES 13 175 81 40  
  20-2B/28 ES 13 175 83 40  
  20-20/20 ES XL-BOKS 13 178 81 200  
RØR OG KABEL 22MM Ø 22-2B/28 PH 13 175 64 30  
  22-2B/28 ES 13 175 84 30  
RØR OG KABEL 25MM Ø 25-2B/30 PH 13 175 65 30  
  25-2B/30 ES 13 175 85 30  
RØR OG KABEL 27/28 MM Ø 27-2B/32 PH 13 175 66 20  
  27-2B/32 ES 13 175 86 20  
RØR OG KABEL 32 MM Ø 32-2B/35 ES 13 175 88 15  
RØR OG KABEL 35 MM Ø 35-2B/35 ES 13 175 89 10  

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Letti AS
Letti AS
Bakken 2
N-4990 Søndeled
 
+47 3714 3100
post@letti.no