fbpx
Letti Miljöbilde med teksten: Vi er Miljöfyrtårn-sertifisert.

Letti er miljøfyrtårn!


Temaer som omhandler miljø og klima er i vinden for tiden, og Letti AS har heist seilet – Denne bølgen skal vi være med på!


De siste årene har spørsmål om miljø, klima og bærekraft blitt løftet høyere opp på dagsordenen, og som en naturlig konsekvens av dette har vi i Letti også følt et ansvar for å se på egne produkter og produksjonsmetoder for å kartlegge hvordan vi gjør det i dag, og hvordan vi kan forbedre oss i fremtiden.


Letti er Miljøfyrtårn

En stor del av vårt målrettede miljøarbeid i år har vært å gjennomgå sertifisering for å bli en Miljøfyrtårnbedrift! Dette er vi stolt av å ha fått til, og de ressursene og verktøyene vi har tilgjengelig gjennom miljøfyrtårn vil være til stor nytte når vi setter oss mål og tiltak å jobbe med inn i fremtiden.


Vi har utarbeidet en bærekraftstrategi på bakgrunn av et utvalg av FNs Bærekraftsmål, og har fastslått at våre fokusområder fremover blir Ansvarlig forbruk og produksjon, Innovasjon i industri, og Anstendig arbeid. Vårt utgangspunkt er at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, og sammen kan vi skape et mer bærekraftig samfunn!


Roger Bach (daglig leder i Letti), Linn Løkketangen, (bærekraftansvarlig i Letti) og ordfører i Risør kommune Per Kr. Lunden foran Lettis hovedinngang. De holder "Miljøfyrtårn skiltet" i hendene.

Overrekkelsen av miljøfyrtårnsertifikatet. f.v: Roger Bach (daglig leder i Letti AS), Linn Løkketangen, (bærekraftansvarlig i Letti AS), og ordfører i Risør kommune, Per Kr. Lunden.


Menneskene på Letti

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Vi er en liten bedrift som har størsteparten av vår arbeidskraft boende innenfor noen veldig få kilometers radius.


Charlotte jobber i Lettis  plastbeleggingsavdelingen, og i verkstedet.

Charlotte Ringsby jobber i plastbeleggingsavdelingen, og i verkstedet.


Medarbeidere som jobber hos oss, blir ofte værende i stillinger i veldig mange år. Det tar vi som en fjær i hatten! Dette betyr også at vi er direkte med på å påvirke livene og helsen til våre medarbeidere, som gir positive ringvirkninger til vårt lokalmiljø.

Vi bruker også ekstern arbeidskraft via Linken Ressurssenter, som bidrar til at personer med nedsatt funksjonsevne også har produktiv sysselsetting og anstendig arbeid. Både Letti og Linken er veldig godt fornøyde med dette samarbeidet.


Produksjonen på Letti

I vår produksjon inngår råmaterialer som kommer fra bedrifter som har bærekraft på agendaen. Stålet har en høy resirkuleringsgrad, og er enkelt å skille ut fra annet metallisk avfall ved bruk av magneter. Vi har en høy utnyttelsesgrad av vårt primære råmateriale, stål. Alt stål som er til overs eller vrakes fra vår produksjon resirkuleres og blir en del av sirkulærøkonomien.


Letti lokkebuss
Alt lokkebuss og vrak leveres til materialgjenvinning.

Vårt forsinkingsanlegg er et lukket system uten avløp, hvor avfallet leveres til nøytralisering årlig. Vi vakuumfordamper all væske brukt i skyllingene til forsinkingen i vårt eget renseanlegg. Dermed bruker vi lite ‘nytt’ vann til anlegget vårt. Vi bruker minimalt med farlige kjemikalier, og leter rutinemessig etter likeverdige erstatninger som er mer miljøvennlige og bærekraftige.


Vår vakuumfordamper.
Vår vakuumfordamper gjør at vi renser skyllevannet vi har brukt, og kan bruke det igjen og igjen. Dette reduserer vårt vannforbruk betraktelig!

Plastbelegget på klammerne våre er ikke lakk, som mange tror, men en plasttype som har sin opprinnelse i planteriket. Fordelen med å bruke dette ikke-fossile plastbelegget er at det gir produktene bedre og mer langvarig korrosjonsmotstand, ved at plastbelegget blir smeltet rundt hvert enkelt klammer. Slik blir det vanskelig for fukt å komme til stålet under.

Vi er klar over at emballasjen fra våre produkter har et miljøavtrykk. Derfor velger vi papp som inneholder resirkulert materiale der vi kan. Vi vil gjøre nye vurderinger på vår emballasje og råmaterialer. Der det er gjennomførbart med tanke på kvalitet, produksjon og kostnader vil vi bruke større andel resirkulerte råmaterialer.


Letti papp.

Papp er vår primære produktemballasje.


Fremtiden på Letti

Vi har satt oss ambisiøse mål vi ønsker å jobbe mot i tiden fremover. Dette går på alt fra likestilling, sykefravær, produktutvikling, holdningsfremmende arbeid, mindre andel restavfall levert, lavere strømforbruk, og lavere transportrelaterte utslipp. Mer info finnes i vår bærekraftstrategi som finnes her.

Har du innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre produkter kan forbedres hos Letti AS?
Send forslag til vår bærekraftansvarlig: linn@letti.no