fbpx

Godt feste – upåvirket av vær og vind

Letti-klammer er konstruert for å gi godt feste når kabler skal legges og festes – enten det dreier seg om overflater av tre, betong eller gips. Alle klammer er korrosjonsbeskyttet, og med Lettis spesielle plastbelegg, vil bruk av Letti-klammer gi et meget fint sluttresultat – upåvirket av tidens tann, vær og vind.


Letti leverer plastbelagte klammer til alle typer installasjoner.


Letti har enstiftklammer plastbelagt i fargene hvit, sort, lysebrun, og brun tilpasset kablenes farge. Dette sikrer et pent resultat som smelter inn i omgivelsene, og holder seg pent i årevis. Letti elforsinkede rørklammer er kjent for sin soliditet og holdbarhet. Ved åpne anlegg utendørs stilles det ofte krav til både holdbarhet og estetikk. Letti tostift plastbelagte klammer for montering av kraftige kabler, til eksempelvis elbilladere og andre trefase installasjoner privat og i næring, vil i de aller fleste tilfeller være en fornuftig investering. Elektrikere er opptatt av at installasjonene skal være fagmessig utført, og at sluttresultatet viser at elektrikeren også har blikk for det estetiske i tillegg til det rent funksjonelle. De vet nemlig at anlegget de installerer skal vare i mange år.


Montørenes førstevalg

Derfor velger de fleste elektrikere i dag produktene fra Letti. Både produktene og verktøyene som Letti leverer gjør elektrikerens hverdag enklere. Sluttresultatet blir flott og det etterlatte inntrykket holder seg år etter år, og kundene blir fornøyd med arbeidet som er utført. Er det rart at Letti er montørens førstevalg for festing av kabel?En viktig liten detalj

I dag handler det meste av installasjon i nybygg om skjulte anlegg. Da ligger alt av kabler i rør, men også ved slike installasjoner er det viktig å få festet rørene skikkelig til underlaget. Fortsatt er det stort behov for å installere åpne anlegg. Åpne anlegg er gjerne eneste mulighet når det skal legges inn strøm i en eldre hytte som ønskes oppgradert med innlagt strøm. Det samme gjelder restaurering av eldre boliger. Med dagens fokus på vern og bærekraft vil det være både bra for miljøet, og bra for økonomien, å velge installasjoner med åpne anlegg fram for å rive vegger med det formål å gjøre installasjonen «usynlig». Men når installasjonen skal være synlig, er det ofte de små detaljene som teller. Og en av de viktigste detaljene er de plastbelagte kabelklammerne.


De plastbelagte klammerne leveres i farger som passer til fargen på kablene som skal benyttes.

Spesialutviklet produksjonslinje

For å kunne produsere klammer effektivt og lønnsomt har det vært helt avgjørende å ha en rasjonell produksjon. Fra å være en bedrift med stor grad av manuelt arbeid, har Letti utviklet virksomheten til en moderne, strømlinjeformet og automatisert produksjonsbedrift. Fra produktene forlater stansehallen og de pakkes i esker, har de gått gjennom flere ledd med herding og overflatebehandling. Prosessen Letti har utviklet for å plastbelegge klammerne har vært et av suksesskriteriene for at bedriften er konkurransedyktig på kvalitet, pris og leveringsdyktighet.


Ferdig utstansede og formede klammer klar for herding og overflatebehandling.

I stansehallen ved produksjonsbedriften Letti på Søndeled går maskinene for fullt. Selv om alt er automatisert, må produksjonen overvåkes. Det er avgjørende for produksjonsflyten og -takten at maskinene er riktig innstilt, og det som kommer ut av stansemaskinene er av beste kvalitet.

Letti-klammer ligger tett i tett på samlebåndet på vei inn og ut av maskinen som legger et tynt, men svært motstandsdyktig lag med plast på alle overflatene.

Foretrukken leverandør

Kvalitetsproduktene fra Letti er godt kjent i det norske markedet. Letti-klammer har vært markedsleder mange steder i Norge, og på tross av hard konkurranse fra produkter fra lavkostland, har Letti klart å beholde og befeste sin posisjon som foretrukken leverandør til elektrikerbransjen. Det er ingen tilfeldighet. Det handler om «å følge med i timen» og være villig til å utvikle produktet i takt med trender og endringer i markedet..


Nøkkelen til suksess i et konservativt marked

Kvalitet og leveringsdyktighet er alfa og omega for grossistene i elektrobransjen, og så lenge Letti leverer – leverer også grossistene produktene videre til elektrikerne. Og det må de, for når håndverkeren skal fylle opp beholdningen av klammer, er førstevalget selvsagt Letti.