fbpx
Sorte letti kabelklammer mot regnfull bakgrunn

Godt feste – upåvirket av vær og vind

Godt feste – upåvirket av vær og vind

Letti-klammer er konstruert for å gi godt feste når kabler skal legges og festes – enten det dreier seg om overflater av tre, betong eller gips. Alle klammer er korrosjonsbeskyttet, og med Lettis spesielle plastbelegg, vil bruk av Letti-klammer gi et meget fint sluttresultat – upåvirket av tidens tann, vær og vind.


Letti leverer plastbelagte klammer til alle typer installasjoner.


Letti har enstiftklammer plastbelagt i fargene hvit, sort, lysebrun, og brun tilpasset kablenes farge. Dette sikrer et pent resultat som smelter inn i omgivelsene, og holder seg pent i årevis. Letti elforsinkede rørklammer er kjent for sin soliditet og holdbarhet. Ved åpne anlegg utendørs stilles det ofte krav til både holdbarhet og estetikk. Letti tostift plastbelagte klammer for montering av kraftige kabler, til eksempelvis elbilladere og andre trefase installasjoner privat og i næring, vil i de aller fleste tilfeller være en fornuftig investering. Elektrikere er opptatt av at installasjonene skal være fagmessig utført, og at sluttresultatet viser at elektrikeren også har blikk for det estetiske i tillegg til det rent funksjonelle. De vet nemlig at anlegget de installerer skal vare i mange år.


Montørenes førstevalg

Derfor velger de fleste elektrikere i dag produktene fra Letti. Både produktene og verktøyene som Letti leverer gjør elektrikerens hverdag enklere. Sluttresultatet blir flott og det etterlatte inntrykket holder seg år etter år, og kundene blir fornøyd med arbeidet som er utført. Er det rart at Letti er montørens førstevalg for festing av kabel?En viktig liten detalj

I dag handler det meste av installasjon i nybygg om skjulte anlegg. Da ligger alt av kabler i rør, men også ved slike installasjoner er det viktig å få festet rørene skikkelig til underlaget. Fortsatt er det stort behov for å installere åpne anlegg. Åpne anlegg er gjerne eneste mulighet når det skal legges inn strøm i en eldre hytte som ønskes oppgradert med innlagt strøm. Det samme gjelder restaurering av eldre boliger. Med dagens fokus på vern og bærekraft vil det være både bra for miljøet, og bra for økonomien, å velge installasjoner med åpne anlegg fram for å rive vegger med det formål å gjøre installasjonen «usynlig». Men når installasjonen skal være synlig, er det ofte de små detaljene som teller. Og en av de viktigste detaljene er de plastbelagte kabelklammerne.


De plastbelagte klammerne leveres i farger som passer til fargen på kablene som skal benyttes.

Spesialutviklet produksjonslinje

For å kunne produsere klammer effektivt og lønnsomt har det vært helt avgjørende å ha en rasjonell produksjon. Fra å være en bedrift med stor grad av manuelt arbeid, har Letti utviklet virksomheten til en moderne, strømlinjeformet og automatisert produksjonsbedrift. Fra produktene forlater stansehallen og de pakkes i esker, har de gått gjennom flere ledd med herding og overflatebehandling. Prosessen Letti har utviklet for å plastbelegge klammerne har vært et av suksesskriteriene for at bedriften er konkurransedyktig på kvalitet, pris og leveringsdyktighet.


Ferdig utstansede og formede klammer klar for herding og overflatebehandling.

I stansehallen ved produksjonsbedriften Letti på Søndeled går maskinene for fullt. Selv om alt er automatisert, må produksjonen overvåkes. Det er avgjørende for produksjonsflyten og -takten at maskinene er riktig innstilt, og det som kommer ut av stansemaskinene er av beste kvalitet.

Letti-klammer ligger tett i tett på samlebåndet på vei inn og ut av maskinen som legger et tynt, men svært motstandsdyktig lag med plast på alle overflatene.

Foretrukken leverandør

Kvalitetsproduktene fra Letti er godt kjent i det norske markedet. Letti-klammer har vært markedsleder mange steder i Norge, og på tross av hard konkurranse fra produkter fra lavkostland, har Letti klart å beholde og befeste sin posisjon som foretrukken leverandør til elektrikerbransjen. Det er ingen tilfeldighet. Det handler om «å følge med i timen» og være villig til å utvikle produktet i takt med trender og endringer i markedet..


Nøkkelen til suksess i et konservativt marked

Kvalitet og leveringsdyktighet er alfa og omega for grossistene i elektrobransjen, og så lenge Letti leverer – leverer også grossistene produktene videre til elektrikerne. Og det må de, for når håndverkeren skal fylle opp beholdningen av klammer, er førstevalget selvsagt Letti.

Hånd viser forskjellige størrelser lettiklammer

Tostift rør- og kabelklammer i mange varianter

Tostift rør- og kabelklammer i mange varianter

Letti tostift rør- og kabelklammer gir både godt feste og et pent sluttresultat. De produseres i en rekke dimensjoner og overflater tilpasset markedets mest brukte rør- og kabeldimensjoner. Ikke rart at Letti er montørens førstevalg.Klammerne er spesialutviklet og produsert for å kunne brukes inne så vel som ute, i våtrom, industri- og verkstedbygg, samt driftsbygninger i landbruket. El-sink og plastbelagte klammer sikrer en varig og pen utførelse på installasjonen – ikke minst fordi klammerne har optimal korrosjonsbeskyttelse.


Elegant og hensiktsmessig installasjon

Funksjon og estetikk henger ofte sammen. Selv om det elektriske anlegget legges åpent, ønsker både elektrikeren og kunden at installasjonen skal gjøres diskret, og at sluttresultatet skal se bra ut. Derfor er det ofte ønskelig med et relativt bredt utvalg. Det sier seg selv at kabelklammer bør være i samme farge som kablene, og ha en diameter som er tilpasset hver enkelt kabeldimensjon.


Letti produserer tostift klammer i mange størrelser og utførelser. Her er et eksempel på et lite klammer og et par større klammer.


Nye behov og bruksområder

I dag er gjerne elektriske installasjoner skjult, men fortsatt finnes det mange områder hvor større kabler må legges åpent. Et aktuelt eksempel for mange elektrikere vil være montering av elbilladere og andre trefase installasjoner privat og i næring. De fleste vil mene det er en fornuftig investering å sørge for kvalitetsmessig og fin utførelse av anlegg som vanskelig lar seg skjule, og skal vare i mange år.


Teknisk leder Rune Dalen viser fram tostiftklammer rett fra stansemaskinen.

Kvalitet i alle ledd

I stansehallen hos Letti på Søndeled går maskinene for fullt. Produksjonstakten er høy, og det er tydelig at siste året har vært preget av stor aktivitet i bygningsbransjen.

Teknisk leder Rune Dalen forteller at det hver dag håndteres nye ordre, og hos Letti gjør man alt man kan for å tilfredsstille kundenes forventning om rask levering. Men det er mange produksjonsledd fra klammerne blir stanset ut til de er klare for pakking og utsendelse. For å kunne levere kvalitetsprodukter må alle ledd i produksjonen være like gode, og sammen med medarbeiderne på Letti holder Rune et våkent blikk på kvaliteten.Avansert overflatebehandling

Enhver bedrift med respekt for seg selv og sine konkurrenter har sine hemmeligheter. Slik er det derfor også hos Letti. For ikke å røpe produksjonshemmeligheter har vi valgt å beskrive og vise halvfabrikata og ferdige produkter framfor selve prosessene som ligger til grunn for den høye kvaliteten klammer fra Letti er kjent for. Det er ingen hemmeligheter knyttet til stålkvalitet og herdeprosesser, men den spesielle overflatebehandlingen klammerne får, ønsker teknisk leder å holde tett til brystet. Men han viser mer enn gjerne fram mangfoldet i dimensjoner og kvaliteter blant tostiftklammer fra Letti.

Tostift kabelklammerplastbelagt i hvitt og svart er sterkt etterspurt i markedet.

Åpent anlegg

Selv om det i dag stort sett handler om installasjon av skjulte el-anlegg i nybygg, er det fortsatt stort behov for åpne anlegg. Eldre hytter uten strøm blir oppgradert og da er det sjelden alternativer til åpne anlegg. Det samme gjelder restaurering av eldre boliger. Med fokus på vern og bærekraft vil det være bra både for miljøet og for økonomien å gå for åpent anlegg fram for å rive vegger kun for å gjøre installasjonen «usynlig». Uansett om anlegget skal være skjult eller åpent kreves det selvsagt utførelse av autorisert elektriker. Kundene vil på sin side kreve at arbeidene blir utført etter gjeldende regler og forskrifter, men de vil også vite å sette pris på at arbeidene blir utført av fagfolk med stor grad av yrkesstolthet.


Kvalitetsprodukter fra Letti

Produktene fra Letti er godt kjent i det norske markedet, og Letti-klammer har vært markedsleder mange steder i Norge. Med den sterke konkurransen det er blant komponent- og utstyrsleverandørene til elektrikerbransjen, er det verdt å merke seg at Letti har klart å beholde og befeste sin posisjon som foretrukken leverandør til bransjen.En leverandør man stoler på

Kvalitet og leveringsdyktighet er alfa og omega for grossistene i elektrobransjen, og så lenge Letti leverer – leverer også grossistene produktene videre til elektrikerne ute i felten. Og det må de, for når håndverkeren skal fylle opp beholdningen av klammer er førstevalget selvsagt produkter de kjenner godt og har tillit til. Det er ingen hemmelighet at bransjen på mange måter er konservativ, og i likhet med at elektrikerne i felten lever av relasjoner, omdømme og tillit, gjelder det samme for produktleverandørene. Her har Letti sitt store fortrinn: Omdømmet er solid.


Letti har stort lager av ferdige produkter. Dette sikrer kort leveringstid og bekrefter kundens inntrykk av Lettis evne til å levere riktig mengde til riktig tid. Her pakker ordreansvarlig Tonhild Flaten en ordre med tostiftklammer til grossist.

Har fulgt med i timen

Fra Letti går det daglig ut store leveranser til grossister og elektrikerfirma over hele landet. Det handler om at bedriftsledelsen «følger med i timen» og er villig til å utvikle produktene i takt med endringene i markedet. Dette er bare mulig med en slank organisasjon, fleksible og dedikerte medarbeidere, en moderne maskinpark og klokketro på at kvalitet selger. Dette er nøkkelen til Lettis suksess –  og bedriftens evne til drive lønnsom industrivirksomhet i det moderne Norge.