fbpx
Mann ved veiskilt

Norge på langs

– Det er godt å kunne komme seg fra sør til nord for å besøke kundene, sier Jimmy Nguyen.


Etter mange måneder på hjemmekontor med telefon og “Teams-møter”, er det godt å kunne pakke kofferten og gå til gate’en på Sandefjord Lufthavn Torp med billett til Trondheim og Bodø. Det er igjen tid for besøk hos grossister og installatører i Trøndelag, Nordland og etter hvert også kundene lengst nord i landet. Selger Jimmy Nguyen trives best når han kan møte elektrikere og grossister der de er.


Jimmy Nguyen har sjekket inn for avgang til Bodø via Trondheim.

Høsten er messetid

Da landet gradvis åpnet opp igjen, ble det mulig for grossistene å arrangere messer. Disse mini-messene rigges gjerne i grossistens fasiliteter, og her får vi mulighet til å sette opp et bord og noen bannere, og presentere produktene våre – på lik linje med andre leverandører til bransjen, forteller Jimmy entusiastisk. For han er det ikke noe stress å pakke med seg sin transportable messestand og sjekke inn bagasjen på flyplassen. Alt er fordelt på noen få bag’er.


Letti messer

EL-messer

– I høst arrangeres det i tillegg en rekke større fagmesser. Dette er noe vi selgere har sett fram til i lang tid, forteller Jimmy, som legger til at på flere messer er begge salgsrepresentantene fra Letti tilstede. – Det er ekstra hyggelig å ha med min gode kollega Ivar-Erik Skaret, og jeg vet at kundene setter pris på å møte oss, legger Jimmy til. Det er tydelig at han gleder seg til å være tilstede på messer, hos grossistene og ute blant elektrikerne i distriktene rundt storbyene han flyr til.


El i Vest_Bergen
Denne uken deltar Letti på El i Vest i Bergen.

Høstens EL-messer

Det har vært messer både i Bodø og i Tromsø i oktober. I tillegg til lokale mini-messene er det planlagt en rekke andre større regionale messer for bransjen i november:
Bergen: 10. og 11. november – El i Vest
Sarpsborg: 16. november – El i Østfold
Skien: 23. november – Telemarksmessa
Tønsberg: 24. november – Vestfoldmessa


Avtalte møter

Jimmy forteller at hverdagen hans går med til planlegging og å avtale møter. Han forsøker alltid å besøke mange av distriktets installatører når han er i Trondheim, Bodø eller Tromsø. Da leier han gjerne en bil og kjører innom alle som ønsker å slå av en prat, eller få vist og demonstrert Letti-produkter. De liker å se produktene og få demonstrert hvilke fordeler både klammer og verktøy har i en praktisk hverdag.


LETTI_Saltstraumen
Jimmy tar seg tid til et besøk ved Saltstraumen i Bodø mellom besøkene hos elektrikere og grossister.

Erfarne elektrikere vet hva de vil ha

«Bransjen er konservativ og de fleste trenger å se nye produkter før de bestemmer seg for å gå over til en annen leverandør. Letti-klammer har mange fordeler sammenlignet med konkurrentene, og i mange tilfeller vil pris være avgjørende, sier Jimmy. På spørsmål om hvorfor kundene, på tross av dette, velger Letti, svarer han at det er mer enn prisen på klammer som utgjør kostnadsbildet. «Hvis produktene er mer effektive å bruke, og genererer mindre tidsbruk og reklamasjoner blir regnestykket alltid positivt. Imidlertid krever det en viss erfaring for å se det store bildet», smiler Jimmy. På messene kan vi gi svar på spørsmål der og da, og vise produktfordelene. – Kundene kan velge – og vrake. Stort sett velger de Letti – ikke bare ut fra hva vi som selgere sier. Viktigere er det at de har kollegaer som anbefaler Letti.


Letti_magasinverktoy
Letti magasinverktøy gjør at legging av kabel skjer raskere og mer effektivt enn med innslagsverktøy som de fleste er godt kjent med og bruker mye. Elektrikere som har prøvd magasinverktøyet har det alltid med i sin standardutrustning. Letti magasinverktøy er et manuelt verktøy med magasin for 25 stk. Lettiklammer (20 stk. med 25 mm. stift).

Yrkesstolthet og estetikk

Jimmy opplever at det er mange elektrikere som blir forbauset over bredden i sortimentet til Letti. De fleste kjenner til enstifts-klammer og innslagsverktøyet. Men for mange er magasinverktøyet fortsatt en nyhet, som de er veldig interessert i hvordan brukes i praktisk montasjearbeid. Jimmy liker å framheve hvor effektivt jobben kan utføres med magasinverktøyet. Når han viser bredden i tostiftsklammer, gipsklammer og klammer for bruk i betong og mur, blir mange elektrikere forbauset. Spesielt når de får vite at dette produseres i Norge. – For mange er dette mitt beste salgsargument, smiler Jimmy.
Alle håndverkere og sluttkunder setter pris på at et åpent anlegg er montert så bra det lar seg gjøre.
«Det handler i stor grad om yrkesstolthet og estetikk, sier Jimmy, som er både en erfaren fagmann og rutinert selger. Han vet hva kunden spør etter, og gir alltid tydelige svar.


Letti_hvite klammere