Skriv inn kabel for å se hvilke klammer som passer:

Kabelliste:

KabelTypeEl.nummerAnt. i eskeInnslagsverktøy
PR 2X1,5/1,5MM28-O-12 PH13 173 94200LETTI 8
PR 2X1,5/1,5MM28-O-16 PS13 173 90200LETTI 8
PR 2X1,5/1,5MM28-O-16 PH13 173 04200LETTI 8
PR 2X1,5/1,5MM28-O-16 PH MK13 172 54150MAGASINVERKTØY
PR 2X1,5/1,5MM28-O-25 PS13 173 89200LETTI 8
PR 2X1,5/1,5MM28-O-25 PH13 173 06200LETTI 8
PR 2X1,5/1,5MM28-O-25 PH MK13 172 56100MAGASINVERKTØY
PR 2X1,5/1,5MM28-O-16 PS MK13 172 90150MAGASINVERKTØY
PR 2X1,5/1,5MM28-O-16 PLB13 173 34200LETTI 8
PR 2X1,5/1,5MM28 -O GIPS PH13 173 55200LETTI 8
PR 2X1,5/1,5MM28-O-16 PB13 173 74200LETTI 8
PR 2X1,5/1,5MM28- O GIPS PH MK 13 172 80150MAGASINVERKTØY
PR 2X1,5/1,5MM28- O GIPS PS13 173 70200LETTI 8
PR 2X1,5/1,5MM28x5-2B/16 PS13 175 16100
PR 2X1,5/1,5MM28x5-2B/16 PH13 175 34100
PR 2X2,5/2,5MM29-O-12 PH13 173 98200LETTI 10
PR 2X2,5/2,5MM29-O-16 PS13 173 91200LETTI 10
PR 2X2,5/2,5MM29-O-16 PH13 173 08200LETTI 10
PR 2X2,5/2,5MM29-O-16 PH MK13 172 58150MAGASINVERKTØY
PR 2X2,5/2,5MM29-O-25 PS13 173 99200LETTI 10
PR 2X2,5/2,5MM29-O-25 PH13 173 10200LETTI 10
PR 2X2,5/2,5MM29-O-25 PH MK13 172 60100MAGASINVERKTØY
PR 2X2,5/2,5MM29-O-16 PS MK13 172 92150MAGASINVERKTØY
PR 2X2,5/2,5MM29-O-16 PLB13 173 38200LETTI 10
PR 2X2,5/2,5MM29-O GIPS PH13 173 59200LETTI 10
PR 2X2,5/2,5MM29-O GIPS PH MK13 172 82150MAGASINVERKTØY
PR 2X2,5/2,5MM29-O GIPS PS13 173 70200LETTI 10
PR 2X2,5/2,5MM29-O-16 PB13 173 78200LETTI 10
PR 2X2,5/2,5MM29x6-2B/16 PS13 175 17100
PR 2X2,5/2,5MM29x6-2B/16 PH13 175 38100
PR 3X1,5/1,5MM28-R-16 PS13 173 92200LETTI 8
PR 3X1,5/1,5MM28-R-16 PH13 173 24200LETTI 8
PR 3X1,5/1,5MM28-R-16 PH MK13 172 64150MAGASINVERKTØY
PR 3X1,5/1,5MM28-R-25 PH13 173 26200LETTI 8
PR 3X1,5/1,5MM28-R-25 PH MK13 172 66100MAGASINVERKTØY
PR 3X1,5/1,5MM28-R-16 PLB13 173 44200LETTI 8
PR 3X1,5/1,5MM28-R GIPS PH13 173 65200LETTI 8
PR 3X1,5/1,5MM28-R GIPS PH MK13 172 84150MAGASINVERKTØY
PR 3X1,5/1,5MM28-R GIPS PS13 173 72200LETTI 8
PR 3X1,5/1,5MM28-R-16 PB13 173 84200LETTI 8
PR 3X1,5/1,5MM28-2B/16 PS13 175 20100
PR 3X1,5/1,5MM28-2B/16 PH13 175 55100
PR 3X2,5/2,5MM210-R-16 PS13 173 93200LETTI 10
PR 3X2,5/2,5MM210-R-16 PH13 173 28200LETTI 10
PR 3X2,5/2,5MM210-R-16 PH MK13 172 68150MAGASINVERKTØY
PR 3X2,5/2,5MM210-R-25 PH13 173 30200LETTI 10
PR 3X2,5/2,5MM210-R-25 PH MK13 172 70100MAGASINVERKTØY
PR 3X2,5/2,5MM210-R GIPS PH13 173 69200LETTI 10
PR 3X2,5/2,5MM210-R GIPS PH MK13 172 88150MAGASINVERKTØY
PR 3X2,5/2,5MM210-R GIPS PS13 173 73200LETTI 10
PR 3X2,5/2,5MM210-R-16 PB13 173 88200LETTI 10
PR 3X2,5/2,5MM210-2B/16 PH13 175 5750
PR 3X2,5/2,5MM210-2B/16 ES13 175 7750
PR 2X4/4MM210-R-16 PH13 173 28200LETTI 10
PR 2X4/4MM210-R-16 PH MK13 172 68150MAGASINVERKTØY
PR 2X4/4MM210-R-25 PH13 173 30200LETTI 10
PR 2X4/4MM210-R-25 PH MK13 172 70100MAGASINVERKYØY
PR 2X4/4MM210-R GIPS PH13 173 69200LETTI 10
PR 2X4/4MM210-R GIPS PH MK13 172 88150MAGASINVERKTØY
PR 2X4/4MM210-R GIPS PS13 173 73200LETTI 10
PR 2X4/4MM210-R-16 PS13 173 93200LETTI 10
PR 2X4/4MM210-2B/16 PS13 175 2150
PR 2X4/4MM210-2B/16 PH13 175 5750
PR 2X4/4MM210-2B/16 ES13 175 7750
PR 2X6/6MM212-2B/16 PS13 175 2250
PR 2X6/6MM212-2B/16 PH13 175 5850
PR 2X6/6MM212-2B/16 ES13 175 7850
PR 3X2,5/2,5MM210-2B/16 PS13 175 2150
PR 3X4/4MM212-2B/16 PS13 175 2250
PR 3X4/4MM212-2B/16 PH13 175 5850
PR 3X4/4MM212-2B/16 ES13 175 7850
PR 3X6/6MM214-2B/16 PS13 175 2350
PR 3X6/6MM214-2B/16 PH13 175 5950
PR 3X6/6MM214-2B/25 PH13 175 6750
PR 3X6/6MM214-2B/16 ES13 175 7950
PR 3X6/6MM214-2B/25 ES13 175 8750
PR 4X1,5/1,5MM210-R-16 PS13 173 93200LETTI 10
PR 4X1,5/1,5MM210-R-16 PH13 173 28200LETTI 10
PR 4X1,5/1,5MM210-R-16 PH MK13 172 68150MAGASINVERKTØY
PR 4X1,5/1,5MM210-R-25 PH13 173 30200LETTI 10
PR 4X1,5/1,5MM210-R-25 PH MK13 172 70100MAGASINVERKTØY
PR 4X1,5/1,5MM210-R GIPS PH13 173 69200LETTI 10
PR 4X1,5/1,5MM210-R GIPS PH13 173 69200LETTI 10
PR 4X1,5/1,5MM210-R GIPS PH MK13 172 88150MAGASINVERKTØY
PR 4X1,5/1,5MM210-2B/16 PS13 175 2150
PR 4X1,5/1,5MM210-2B/16 PH13 175 5750
PR 4X1,5/1,5MM210-2B/16 ES13 175 7750
PR 4X2,5/2,5MM210-R GIPS PH MK13 172 88150MAGASINVERKTØY
PR 4X2,5/2,5MM210-R GIPS PS13 173 73200LETTI 10
PR 4X2,5/2,5MM210-R GIPS PS13 173 73200LETTI 10
PR 4X2,5/2,5MM210-R-16 PS13 173 93200LETTI 10
PR 4X2,5/2,5MM210-R-16 PH13 173 28200LETTI 10
PR 4X2,5/2,5MM210-R-16 PH MK13 172 68150MAGASINVERKTØY
PR 4X2,5/2,5MM210-R-25 PH13 173 30200LETTI 10
PR 4X2,5/2,5MM210-R-25 PH MK13 172 70100MAGASINVERKTØY
PR 4X2,5/2,5MM210-2B/16 PH13 175 5750
PR 4X2,5/2,5MM210-2B/16 ES13 175 7750
IFLI7-R-16 PH13 173 20200LETTI 8
IFLI7-R GIPS PH13 173 60200LETTI 8
IFLI7-R GIPS PH MK13 172 83150MAGASINVERKTØY
IFLI7-R-16 PH MK13 173 62150MAGASINVERKTØY
PVXP 2X17-R GIPS PH13 173 60200LETTI 8
PVXP 2X17-R GIPS PH MK13 172 83150MAGASINVERKTØY
PVXP 2X17-R-16 PH13 173 20200LETTI 8
PVXP 2X17-R-16 PH MK13 173 62150MAGASINVERKTØY
K-RØR 16MM16-2B/16 ES K13 175 7050
K-RØR 16MM16-1B6/23 ES MUR13 177 8050
K-RØR 16MM16-2B/16 ES K XL-BOKS13 178 80200
K-RØR 16MM16-2B/16 ES K BØTTE13 178 951000
K-RØR 20MM20-2B/20 ES K13 175 7140
K-RØR 20MM20-1B6/23 ES MUR13 177 8150
K-RØR 20MM20-2B/20 ESK XL-BOKS13 178 81200
K-RØR 20MM20-2B/20 ESK BØTTE13 178 96600
PFSP 2X1,5/1,510-R-16 PH13 173 28200LETTI 10
PFSP 2X1,5/1,510-R-16 PH MK13 172 68150MAGASINVERKTØY
PFSP 2X1,5/1,510-R-25 PH13 173 30200LETTI 10
PFSP 2X1,5/1,510-R-25 PH MK13 172 70100MAGASINVERKTØY
PFSP 2X1,5/1,510-R GIPS PH13 173 69200LETTI 10
PFSP 2X1,5/1,510-R GIPS PH MK13 172 88150MAGASINVERKTØY
PFSP 2X1,5/1,510-R GIPS PS13 173 73200LETTI 10
PFSP 2X1,5/1,510-2B/16 PH13 175 5750
PFSP 2X1,5/1,510-2B/16 ES13 175 7750
PFSP 2X2,5/2,512-2B/16 PH13 175 5850
PFSP 2X2,5/2,512-2B/16 ES13 175 7850
PFSP 2X4/414-2B/16 PH13 175 5950
PFSP 2X4/414-2B/25 PH13 175 6750
PFSP 2X4/414-2B/16 ES13 175 7950
PFSP 2X4/414-2B/25 ES13 175 8750
PFSP 2X6/614-2B/16 PH13 175 5950
PFSP 2X6/614-2B/25 PH13 175 6750
PFSP 2X6/614-2B/16 ES13 175 7950
PFSP 2X6/614-2B/25 ES13 175 8750
PFSP 2X25/10 AL22-2B/28 PH13 175 6430
PFSP 3X1,5/1,510-R-16 PH13 173 28200LETTI 10
PFSP 3X1,5/1,510-R-16 PH MK13 172 68150MAGASINVERKTØY
PFSP 3X1,5/1,510-R-25 PH13 173 30200LETTI 10
PFSP 3X1,5/1,510-R-25 PH MK13 172 70100MAGASINVERKTØY
PFSP 3X1,5/1,510-R GIPS PH13 173 69200LETTI 10
PFSP 3X1,5/1,510-R GIPS PS13 173 73200LETTI 10
PFSP 3X1,5/1,510-R GIPS PH MK13 172 88150MAGASINVERKTØY
PFSP 3X1,5/1,510-2B/16 PH13 175 5750
PFSP 3X1,5/1,510-2B/16 ES13 175 7750
PFSP 3X2,5/2,512-2B/16 PH13 175 5850
PFSP 3X2,5/2,512-2B/16 ES13 175 7850
PFSP 3X4/414-2B/16 PH13 175 5950
PFSP 3X4/414-2B/25 PH13 175 6750
PFSP 3X4/414-2B/16 ES13 175 7950
PFSP 3X4/414-2B/25 ES13 175 8750
PFSP 3X6/616-2B/16 PH13 175 6050
PFSP 3X6/616-2B/25 PH13 175 6150
PFSP 3X6/616-2B/16 ES13 175 8050
PFSP 3X6/616-2B/25 ES13 175 8250
PFSP 3X10/1020-2B/20 PH13 175 6250
PFSP 3X10/1020-2B/28 PH13 175 6340
PFSP 3X10/1020-2B/20 ES13 175 8140
PFSP 3X10/1020-2B/28 ES13 175 8340
PFSP 3X16/16 CU22-2B/28 PH13 175 6430
PFSP 3X16/16 CU22-2B/28 ES13 175 8430
PFSP 3X25/10 AL25-2B/30 PH13 175 6530
PFSP 3X25/10 AL22-2B/28 ES13 175 8430
PFSP 3X25/10 AL25-2B/30 ES13 175 8530
PFSP 3X50/16 AL27-2B/32 PH13 175 6620
PFSP 3X50/16 AL27-2B/32 ES13 175 8620
PFSP 3X50/2527-2B/32 ES13 175 8620
PFSP 3X16/10 AL20-2B/20 PH13 175 6250
PFSP 3X16/10 AL20-2B/28 PH13 175 6340
PFSP 3X16/10 AL20-2B/20 ES13 175 8140
PFSP 3X16/10 AL20-2B/28 ES13 175 8340
PFSP 3X95-3535-2B/35 ES13 175 8910
PFSP 4X4/416-2B/16 PH13 175 6050
PFSP 4X4/416-2B/25 PH13 175 6150
PFSP 4X4/416-2B/16 ES13 175 8050
PFSP 4X4/416-2B/25 ES13 175 8250
PFSP 4X6/616-2B/16 PH13 175 6050
PFSP 4X6/616-2B/25 PH13 175 6150
PFSP 4X6/616-2B/16 ES13 175 8050
PFSP 4X6/616-2B/25 ES13 175 8250
PFSP 4X10/1020-2B/20 PH13 175 6250
PFSP 4X10/1020-2B/28 PH13 175 6340
PFSP 4X10/1020-2B/20 ES13 175 8140
PFSP 4X10/1020-2B/28 ES13 175 8340
PFSP 4X16/16 CU25-2B/30 PH13 175 6530
PFSP 4X16/16 CU25-2B/30 ES13 175 8530
PFSP 4X25/10 AL27-2B/32 PH13 175 6620
PFSP 4X25/10 AL27-2B/32 ES13 175 8620
PFSP 4X25/1627-2B/32 PH13 175 6620
PFSP 4X25/1627-2B/32 ES13 175 8620
PFXP 3G 10 CU20-2B/20 PH13 175 6250
PFXP 3G 10 CU20-2B/28 PH13 175 6340
PFXP 3G 10 CU20-2B/20 ES13 175 8140
PFXP 3G 10 CU20-2B/28 ES13 175 8340
PFXP 3G 16 CU20-2B/20 PH13 175 6250
PFXP 3G 16 CU20-2B/28 PH13 175 6340
PFXP 3G 16 CU20-2B/20 ES13 175 8140
PFXP 3G 16 CU20-2B/28 ES13 175 8340
PFXP 4G 4,014-2B/16 PH13 175 5950
PFXP 4G 4,014-2B/25 PH13 175 6750
PFXP 4G 4,014-2B/16 ES13 175 7950
PFXP 4G 4,014-2B/25 ES13 175 8750
PFXP 4G 616-2B/16 PH13 175 6050
PFXP 4G 616-2B/25 PH13 175 6150
PFXP 4G 616-2B/16 ES13 175 8050
PFXP 4G 616-2B/25 ES13 175 8250
PFXP 4G 10 CU20-2B/20 PH13 175 6250
PFXP 4G 10 CU20-2B/28 PH13 175 6340
PFXP 4G 10 CU20-2B/20 ES13 175 8140
PFXP 4G 10 CU20-2B/28 ES13 175 8340
PFXP 4G 1622-2B/28 PH13 175 6430
PFXP 4G 1622-2B/28 ES13 175 8430
PFXP 4G 2525-2B/30 PH13 175 6530
PFXP 4G 2525-2B/30 ES13 175 8530
PFXP 4G 3525-2B/30 PH13 175 6530
PFXP 4G 3525-2B/30 PS13 175 2830
PFXP 4G 3525-2B/30 ES13 175 8530
PFXP 4G 5027-2B/32 PH13 175 6620
PFXP 4G 5027-2B/32 ES13 175 8620
PFXP 5G 1022-2B/28 PH13 175 6430
PFXP 5G 1022-2B/28 ES13 175 8430
PFXP 5G 1625-2B/30 PH13 175 6530
PFXP 5G 1625-2B/30 PS13 175 2830
PFXP 5G 1625-2B/30 ES13 175 8530
PFXP ER 3G 1,58-R-16 PH13 173 24200LETTI 8
PFXP ER 3G 1,58-R-16 PH MK13 172 64150MAGASINVERKTØY
PFXP ER 3G 1,58-R-25 PH13 173 26200LETTI 8
PFXP ER 3G 1,58-R-25 PH MK13 172 66100MAGASINVERKTØY
PFXP ER 3G 1,58-R GIPS PH13 173 65200LETTI 8
PFXP ER 3G 1,58-R GIPS PS13 173 72200LETTI 8
PFXP ER 3G 1,58-R GIPS PH MK13 172 84150MAGASINVERKTØY
PFXP ER 3G 1,58-2B/16 PH13 175 55100
PFXP ER 3G 1,58-2B/16 PS13 175 20100
PFXP ER 3G 2,510-R-16 PH13 173 28200LETTI 10
PFXP ER 3G 2,510-R-16 PH MK13 172 68150MAGASINVERKTØY
PFXP ER 3G 2,510-R-25 PH13 173 30200LETTI 10
PFXP ER 3G 2,510-R-25 PH MK13 172 70100MAGASINVERKTØY
PFXP ER 3G 2,510-R GIPS PH13 173 65200LETTI 10
PFXP ER 3G 2,510-R GIPS PS13 173 72200LETTI 8
PFXP ER 3G 2,510-R GIPS PH MK13 172 88150MAGASINVERKTØY
PFXP ER 3G 2,510-2B/16 PH13 175 5750
PFXP ER 3G 2,510-2B/16 PS13 175 2150
PFXP ER 3G 2,510-2B/16 ES13 175 7750
PFXP ER 4G 1,510-2B/16 PS13 175 2150
PFXP ER 4G 1,510-R GIPS PH13 173 65200LETTI 10
PFXP ER 4G 1,510-R GIPS PS13 173 72200LETTI 8
PFXP ER 4G 1,510-R GIPS PH MK13 172 88150MAGASINVERKTØY
PFXP ER 4G 1,510-R-16 PH13 173 28200LETTI 10
PFXP ER 4G 1,510-R-16 PH MK13 172 68150MAGASINVERKTØY
PFXP ER 4G 1,510-R-25 PH13 173 30200LETTI 10
PFXP ER 4G 1,510-R-25 PH MK13 172 70100MAGASINVERKTØY
PFXP ER 4G 1,510-2B/16 PH13 175 5750
PFXP ER 4G 1,510-2B/16 ES13 175 7750
PFXP ER 4G 2,510-R-16 PH13 173 28200LETTI 10
PFXP ER 4G 2,510-R-16 PH MK13 172 68150MAGASINVERKTØY
PFXP ER 4G 2,510-R-25 PH13 173 30200LETTI 10
PFXP ER 4G 2,510-R-25 PH MK13 172 70100MAGASINVERKTØY
PFXP ER 4G 2,510-2B/16 PH13 175 5750
PFXP ER 4G 2,510-2B/16 ES13 175 7750
PFXP ER 5G 1,510-R-16 PH13 173 28200LETTI 10
PFXP ER 5G 1,510-R-16 PH MK13 172 68150MAGASINVERKTØY
PFXP ER 5G 1,510-R-25 PH13 173 30200LETTI 10
PFXP ER 5G 1,510-2B/16 ES13 175 7750
PFXP ER 5G 1,510-R-25 PH MK13 172 70100MAGASINVERKTØY
PFXP ER 5G 1,510-2B/16 PH13 175 5750
PFXP ER 5G 2,512-2B/16 PH13 175 5850
PFXP ER 5G 2,512-2B/16 ES13 175 7850
PFXP-LX ER 3G 1,58-R-16 PH13 173 24200LETTI 8
PFXP-LX ER 3G 1,58-R-16 PH MK13 172 64150MAGASINVERKTØY
PFXP-LX ER 3G 1,58-R-25 PH13 173 26200LETTI 8
PFXP-LX ER 3G 1,58-R-25 PH MK13 172 66100MAGASINVERKTØY
PFXP-LX ER 3G 1,58-R GIPS PH13 173 65200LETTI 8
PFXP-LX ER 3G 1,58-R GIPS PH MK13 172 84150MAGASINVERKTØY
PFXP-LX ER 3G 1,58-R GIPS PS13 173 72200LETTI 8
PFXP-LX ER 3G 1,58-2B/16 PH13 175 55100
PFXP-LX ER 3G 2,58-R-16 PH13 173 24200LETTI 8
PFXP-LX ER 3G 2,58-R-16 PH MK13 172 64150MAGASINVERKTØY
PFXP-LX ER 3G 2,58-R-25 PH13 173 26200LETTI 8
PFXP-LX ER 3G 2,58-R-25 PH MK13 172 66100MAGASINVERKTØY
PFXP-LX ER 3G 2,58-2B/16 PH13 175 55100
PFXP-LX ER 4G 1,58-R-16 PH13 173 24200LETTI 8
PFXP-LX ER 4G 1,58-R-16 PH MK13 172 64150MAGASINVERKTØY
PFXP-LX ER 4G 1,58-R-25 PH13 173 26200LETTI 8
PFXP-LX ER 4G 1,58-R-25 PH MK13 172 66100MAGASINVERKTØY
PFXP-LX ER 4G 2,510-R-16 PH13 173 28200LETTI 10
PFXP-LX ER 4G 2,510-R-16 PH MK13 172 68150MAGASINVERKTØY
PFXP-LX ER 4G 2,510-R-25 PH13 173 30200LETTI 10
PFXP-LX ER 4G 2,510-R-25 PH MK13 172 70100MAGASINVERKTØY
PFXP-LX ER 4G 2,510-2B/16 PH13 175 5750
PFXP-LX ER 4G 2,510-2B/16 ES13 175 7750
PFXP-LX ER 5G 1,510-R-16 PH13 173 28200LETTI 10
PFXP-LX ER 5G 1,510-R-16 PH MK13 172 68150MAGASINVERKTØY
PFXP-LX ER 5G 1,510-R-25 PH13 173 30200LETTI 10
PFXP-LX ER 5G 1,510-R-25 PH MK13 172 70100MAGASINVERKTØY
PFXP-LX ER 5G 1,510-2B/16 PH13 175 5750
PFXP-LX ER 5G 1,510-2B/16 ES13 175 7750
PFXP-LX ER 5G 2,510-R-16 PH13 173 28200LETTI 10
PFXP-LX ER 5G 2,510-R-16 PH MK13 172 68150MAGASINVERKTØY
PFXP-LX ER 5G 2,510-R-25 PH13 173 30200LETTI 10
PFXP-LX ER 5G 2,510-R-25 PH MK13 172 70100MAGASINVERKTØY
PFXP-LX ER 5G 2,510-2B/16 PH13 175 5750
PFXP-LX ER 5G 2,510-2B/16 ES13 175 7750
PN65-2B/12 PH13 175 52250
PN 106-2B/12 PH13 175 54200
PTS 2-PAR SKJERMET5-2B/12 PH13 175 52250
PTS 3-PAR SKJERMET5-2B/12 PH13 175 52250
PTS 4-PAR SKJERMET6-2B/12 PH13 175 54200
PT 2-PAR USKJERMET5-2B/12 PH13 175 52250
PT 4-PAR USKJERMET6-2B/12 PH13 175 54200
RØR OG KABEL 12MM Ø12-2B/16 PH13 175 5850
RØR OG KABEL 12MM Ø12-2B/16 ES13 175 7850
RØR OG KABEL 12MM Ø12-2B/16 PS13 175 2250
RØR OG KABEL 14MM Ø14-2B/16 PS13 175 2350
RØR OG KABEL 14MM Ø14-2B/16 PH13 175 5950
RØR OG KABEL 14MM Ø14-2B/25 PH13 175 6750
RØR OG KABEL 14MM Ø14-2B/16 ES13 175 7950
RØR OG KABEL 16MM Ø16-2B/16 PS13 175 2450
RØR OG KABEL 16MM Ø16-2B/16 PH13 175 6050
RØR OG KABEL 16MM Ø16-2B/25 PH13 175 6150
RØR OG KABEL 16MM Ø16-2B/16 ES13 175 8050
RØR OG KABEL 16MM Ø16-2B/25 ES13 175 8250
RØR OG KABEL 16MM Ø16-2B/16 ES XL-BOKS13 178 80200
RØR OG KABEL 16MM Ø16-2B/16 ES BØTTE13 178 901000
RØR OG KABEL 20MM Ø20-2B/20 PH13 175 6250
RØR OG KABEL 20MM Ø20-2B/20 PS13 175 2550
RØR OG KABEL 20MM Ø20-2B/28 PH13 175 6340
RØR OG KABEL 20MM Ø20-2B/20 ES13 175 8140
RØR OG KABEL 20MM Ø20-2B/28 ES13 175 8340
RØR OG KABEL 20MM Ø20-20/20 ES XL-BOKS13 178 81200
RØR OG KABEL 20MM Ø20-20/20 ES XL-BOKS13 178 91600
RØR OG KABEL 22MM Ø22-2B/28 PH13 175 6430
RØR OG KABEL 22MM Ø22-2B/28 ES13 175 8430
RØR OG KABEL 25MM Ø25-2B/30 PH13 175 6530
RØR OG KABEL 25MM Ø25-2B/30 ES13 175 8530
RØR OG KABEL 25MM Ø25-2B/30 PS13 175 2830
RØR OG KABEL 27/28 MM Ø27-2B/32 PH13 175 6620
RØR OG KABEL 27/28 MM Ø27-2B/32 ES13 175 8620
RØR OG KABEL 32 MM Ø32-2B/35 ES13 175 8815
RØR OG KABEL 35 MM Ø35-2B/35 ES13 175 8910
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV 3G2,5mm²10-R-16 PS13 173 93200LETTI 10
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV 3G2,5mm²10-2B/16 PS13 175 2150
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV 5G2,5mm²12-2B/16 PS13 175 2250
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV 3G6mm² 14-2B/16 PS13 175 2350
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV 4G6mm²14-2B/16 PS13 175 2350
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV 4G6mm² Hvit14-2B/16 PH13 175 5950
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV 4G10mm²16-2B/16 PS13 175 2450
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV 5G6mm²16-2B/16 PS13 175 2450
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV 5G10mm²20-2B/20 PS13 175 2550
Tec-Flex RV-K 0,6/1,0kV 4G16mm²20-2B/20 PS13 175 2550